RGC1A60A60GGUP CARLO GAVAZZI Parameters selected Mounting SYSTEM DIN rail CATEGORY CURRENT NOMINAL 51-75 ACA.. View larger
Images are for illustrative purposes only. Please refer to data sheet for details.

RGC1A60A60GGUP CARLO GAVAZZI Parameters selected Mounting SYSTEM DIN rail CATEGORY CURRENT NOMINAL 51-75 ACA..

RGC1A60A60GGUP

RGC1A60A60GGUP

CARLO GAVAZZI

Available

Ship on today

Parameters selected Mounting SYSTEM DIN rail CATEGORY CURRENT NOMINAL 51-75 ACA NOMINAL VOLTAGE 600VAC MODE SWITCHING OUTPUT Zero crossing NUMBER OF PHASES 1 CONTROL AC and DC POWER CONNECTION Box Clamp MODEL static Contactor Other DATA INTENSITY 60 AAC at 40 ° C INLET CONTROL 20-275 VAC, 24-190 VDC PRODUCT WIDTH 70mm

More details


Solid State Relays Ssr

Switches

Industrials Relays, Solid State Relays and sockets

* Brand new produt in its original packing covered by the warranties and certifications provided by CARLO GAVAZZI

QuantityPrice
1+$159.23
2+$155.08
3+$153.03
4+$151.71
5+$150.85
*This price is per unit and is the net value (not including taxes if applicable).

How it Works

How does this work?

1 Add the products of your choice to the shopping cart
2 Enter your contact details and submit your request
3 You will be notified by email with a quotation
4 From the quotation simply finish your order and you will receive the products

There are several options for payment
- Credit card
- Wire Transfer
- PayPal


Related products

More infoSolid State Relays
1-Phase Integrated Heatsink
Zero Cross or Instant On Switching
Types RGC Solid State Contactor 'U' Connection
• mêçÇìÅí táÇíÜ ê~åÖáåÖ Ñêçã NTKRãã ìé íç TMãã
• o~íÉÇ léÉê~íáçå~ä îçäí~ÖÉW ré íç SMMs^`
• o~íÉÇ léÉê~íáçå~ä ÅìêêÉåíW ré íç UR^^` ] QMø`
• ré íç NUMMM^²ë Ñçê f²í ~åÇ NOMMsé ÄäçÅâáåÖ îçäí~ÖÉ
• `çåíêçä îçäí~ÖÉëW PJPO sa`I OMJOTR s^` EOQJNVM sa`F
• fmOM éêçíÉÅíáçå
• aÉëáÖå ~ÅÅçêÇáåÖ íç bkLfb`SMVQTJQJOI bkLfb`SMVQTJQJPI
bkLfb`SOPNQI riRMUI `p^ OOJO kçK NQJNM
• fåíÉÖê~íÉÇ îçäí~ÖÉ íê~åëáÉåí éêçíÉÅíáçå ïáíÜ î~êáëíçê
• oçep Åçãéäá~åí
• pÜçêí ÅáêÅìáí ÅìêêÉåí ê~íáåÖW NMMâ^
√ sab ~ééêçî~ä
√ dÉêã~åáëÅÜÉê iäçóÇ ~ééêçî~äN
Product Description Ordering Key
RGC 1 A 60 A 40 K G U _
This new range of solid state contactors presents a unique opportunity to maximize effi- ciency in panel space and is an evolution of solid state switch- es for which Carlo Gavazzi is very well known.
The nominal current ratings are at 40˚C. The smallest width is 17.5mm and is rated at 20 AAC. Power and control teminals allow for safe looping of cables.
pçäáÇ pí~íÉ oÉä~ó kìãÄÉê çÑ éçäÉë pïáíÅÜáåÖ jçÇÉ
o~íÉÇ léÉê~íáçå~ä sçäí~ÖÉ
`çåíêçä îçäí~ÖÉ
o~íÉÇ léÉê~íáçå~ä ÅìêêÉåí
`çååÉÅíáçå íóéÉ Ñçê Åçåíêçä
Voltage transient protection is standard across the output with a varistor. Specifications are stated at 25°C unless otherwise noted.
1. Germanischer Lloyd approval applicable only to models RGC...15KGU, RGC...20KGU, RGC...25KGU and RGC...30KGU
`çååÉÅíáçå íóéÉ Ñçê éçïÉê
`çååÉÅíáçå ÅçåÑáÖìê~íáçå léíáçå
Ordering Key (Refer to page 2 for available part numbers)
NmÜ~ëÉ ppo o~íÉÇ sçäí~ÖÉI `çåíêçä sçäí~ÖÉ o~íÉÇ `çååÉÅíáçå `çååÉÅíáçå `çååÉÅíáçå
ïáíÜ ÜÉ~íëáåâ _äçÅâáåÖ sçäí~ÖÉ `ìêêÉåí ~í QMŞ`2 `çåíêçä mçïÉê `çåÑáÖìê~íáçå léíáçå
RGC1A: ZC4 23: 230V +10% - 15%, 800Vp D: 3 or 4-32VDC 15: 20AAC, 525A²s K: Screw G: Box Clamp U: SSR P: Overtemperature
RGC1B: IO4 60: 600V +10% -15%, 1200Vp A: 20 - 275VAC, 20: 23AAC, 525A²s G: Box clamp protection
24-190 VDC 25: 25AAC, 1800A²s (OTP) 3
30: 30AAC, 1800A²s
40: 40AAC, 3200A²s
42: 43AAC, 18000A²s
60: 60AAC, 3200A²s
62: 65AAC, 18000A²s
90: 85AAC, 6600A²s
2. Refer to derating curves
3. Default control connection for RGC...P is Box Clamp. See connections specifications.
4: ZC = Zero Cross switching, IO = Instant On switching
Specifications are subject to change without notice (17.06.2013) N

Datasheet - PDF

Title:Language:Size:Type:
pdf1-mostradoCARLO GAVAZZI - RGC1A60A60GGUPEnglish2 Mbytespdf1-mostradoCARLO GAVAZZI - RGC1A60A60GGUP
pdf1-CARLO GAVAZZI - RGC1A60A60GGUPEnglish12 Mbytespdf1-mostradoCARLO GAVAZZI - RGC1A60A60GGUP

Reviews (0)

No customer reviews for the moment.

Add Review
hide form
Rating:
Name:
Email:
Subject:
Text:
  Captcha
  Add review
Have you got any questions?

If you have any questions, you can visit the following links or contact us via email

Please wait

* Required fields

or